อธิบดีกรม สบส.เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างมืออาชีพงานพัสดุภาครัฐ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม สบส.ในการปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” เพื่อสร้างมืออาชีพในการดำเนินงานด้านพัสดุ ที่มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ที่โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี รายละเอียด..


เปิดบ้าน สบส. "กองสุขศึกษา"

เปิดบ้าน สบส. ขอแนะนำให้รู้จัก กองสุขศึกษา เป็นองค์กรหลักด้านสุขศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นำสู่วัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย รายละเอียด..


ประกาศ : เรื่องการขออนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา

การขออนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา รายละเอียด..


กรม สบส.พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชน ลดการติดเชื้อสู่แม่และลูก ด้วยระบบความดันบวก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชนด้วยระบบความดันบวกป้องกันการติดเชื้อในอากาศสู่แม่และลูกโดยใช้ต้นทุนเพียง 30,000 – 100,000 บาท สร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขส่งมอบแล้วที่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่แรกของประเทศ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ได้คุณ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database)
สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559