ประกาศ !! พนักงานนวดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน ฯ ด่วน!!

ประกาศ !! ผู้ให้บริการ(พนักงานนวด) ที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2559 – 2560 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศรายชื่อให้มารับ “ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”ไปแล้ว และยัง รายละเอียด..


กรม สบส. ชูผลงาน “สายรู้ สายลับ” เกราะคุ้มภัยผู้บริโภคด้านสุขภาพชาวไผ่ล้อม จ.นครพนม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงาน “สายรู้ สายลับ” ของอสม.วิฑูรย์ แก้วแก่นสร้างเกราะป้องกันคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม เฝ้าระวังและตรวจตราผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอัน รายละเอียด..


“อย่าให้มาเรียมตายเปล่า” .. กรม สบส. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ขานรับกระแส“พะยูนน้อยมาเรียม”กระตุ้นจิตสำนึกลด ละ เลิกการใช้พลาสติก พัฒนาองค์กรให้เป็น Green Office ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และจัดทำต้นแบบอาคารสถา รายละเอียด..


ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10

ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10 ตาม link นี้ รายละเอียด..


กรม สบส. สนธิกำลัง บก.ปคบ. และ อย.บุกตรวจฟิลอก้า คลินิก พบยาและเครื่องสำอางไม่ขึ้นทะเบียนหลายรายการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนธิกำลังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุกตรวจฟิลอก้า คลินิก หลังได้รับเบาะแสมีผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดฟิล รายละเอียด..


กรม สบส. รวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

วันนี้ (22 ส.ค. 62) นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกิจก รายละเอียด..จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 153431 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559