กรม สบส.แนะ 7 ขั้นตอนล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสี่ยงป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ส่ง อสม. แนะวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มักเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค พบปี 60 มีเด็กป่วย จำนวน 24,005 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่วยสูงสุด นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคติดต่อได้ง่าย ผ่านมือหรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำหร รายละเอียด..


กรม สบส. รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมพลังขับเคลื่อนค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข(MOPH) โดยยึดหลักเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน และอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ค่านิยม MOPH ประกอบด้วย M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั รายละเอียด..


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ความต้องการรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..


กรม สบส. ชี้ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรม สบส.รับรอง สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอด ส่วนกลุ่มอื่นให้รีบยื่นเรื่องภายในวันที่ 21 มิ.ย. และผู้พิการทางสายตา 23 ธ.ค. 60 !!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองสามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอดไม่มีวันหมดเขต แต่ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้รับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเดิม ให้รีบยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นี้ ส่วนผู้ให้บริการฯ ที่พิการทางสายตาให้ยื่นเรื่อง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุ รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database)
สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559