ลงทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพในงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2

ข่าวด่วน !!! ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ริมคลองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงทะเบียนทาง goo.gl/vcMao4 รายละเอียด..


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ที่ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสา รายละเอียด..


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ครงั้ที่ 1/2561 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ครงั้ที่ 1/2561 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ สอบวนัอาทิตย์ที่ 23 ธนัวาคม 2561 เวลา 13 รายละเอียด..


จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย8 ประจำเดือนธันวาคม

ฉลองครบรอบ 1 ปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราคัดสรรแบบ exclusive มาให้ผู้อ่านแบบจุใจแบบเต็มอิ่ม กับ ... สรุป 10 ข่าวเด่น สบส. ตลอดปี 61 สราพาทัวร์รำลึกปี 61 ของขวัญสุขภาพดี รับปีใหม่ 62 ซอกแซกซอย 8 รายละเอียด..


ผู้บริหารกรม สบส.รุดรับเรื่องร้องเรียนสาวอกเน่า ยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกรม สบส.รับเรื่องร้องเรียนจากนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรง รายละเอียด..


ประกาศ งานสัมมนาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ งานสัมมนาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองกฎหมาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพม รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 60 smart 61 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย ส่งเรื่องร้องเรียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 061343 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559