ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยส่งความคิดเห็นของท่านได้ที่ keroro_2222@hotmail.com โทร 0 2193 7040 FAX 0 214 95652 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 รายละเอียด..


กรม สบส.คลอดประกาศโฆษณาสถานพยาบาลฉบับใหม่ ขจัดภัยโฆษณาเวอร์ !!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลอดประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” มีผลบังคับใช้แล้ว การโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงเผยแพร่ได้ ขจัดภัยโฆษณาเวอร์ หลอกลวงประชาชน แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสน รายละเอียด..


กรม สบส.จับมือ สพฉ.ลงพื้นที่ตรวจสอบการประเมินผู้ป่วยตามนโยบาย UCEPใน รพ.เอกชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชน หลังญาติสงสัยว่าผู้ป่วยเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ตามนโยบาย UCEP แต่ถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียลถึงหญิงรายหนึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลก รายละเอียด..


ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2561 รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559