กรม สบส. คลอดคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) จัดทำคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ เพิ่มเติม 5 แผนก ได้แก่ แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (อายุรกรรม) แผนกกายภาพบำบัด แผนกโภชนาการ แผนกจ่ายกลาง และแผนกซักฟอกหวังให้โรงพยาบาลภาครัฐและและเอกชนนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสถานบริการสุขภาพ เพื่ รายละเอียด..


โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2558

โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2558 โดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..


กรม สบส. ชูนวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) จัดทำนวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการบริการผู้ป่วยของสถานพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วย นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตรรอง รายละเอียด..


ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... โดยส่งความคิดเห็นมาได้ที่กลุ่มพัฒนากฎหมาย กองกฎหมาย กรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ Fax 021495652 E:mail keroro_2222@hotmail.com รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คลังข้อมูลทางการค้าของไทย Facebook Twitter ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559