ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด..


สบส. ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน แนะดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ ปอดอักเสบ โรคอุจจาระร่วง และโรคไข้เลือดออก แนะประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติ เน้นความสะอาด เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการป้องกันยุงกัด นายแพทย์ภานุวัฒน์ รายละเอียด..


กรม สบส.จัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทำงานมีความสุข

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ภายใต้โครงการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบ องค์รวม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกาย ใจ และส่งเสริมให้ขยับร่างกายระหว รายละเอียด..


กรม สบส.เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ตั้งเป้าคลินิกทั่วไทยปลอดภัยไร้การติดเชื้อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย์ ตั้งเป้าให้คลินิกทุกแห่งปลอดภัย ทั้งผู้รับบริการ และบุคลากรด้านสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การติดเชื้อในสถานพยาบาล รายละเอียด..saraban หนังสือเวียน smart 59 smart 60 smart 61 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความพึงพอใจ PMQA-FL หมวด 7 ข้อ RM7 Facebook Twitter เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบจองรถยนต์ รับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย อสค. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย(Thailand Reproductive Health Database) สมัครงาน แบบสำรวจความ สุขด้วยตนเอง กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 023152 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559